7 Ağustos 2010 Cumartesi

Çorumlu yazar LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu'nun Che Guevara tüccarlığı!


Bu bir bayrak yarışıdır,
Yıllarca dalgalanacak!
Değişmezse ne mi olur?
Bir Che gider, bin Che gelir!

(Kaynak: tiyatronline.com, "TUNCER CÜCENOĞLU'NUN CHE'Sİ. TÜRK DRAMATİK SANATINDA CHE GUEVARA, Darya PASEÇNİK...")

***

Yukarıda kaynağını verdiğimiz ve LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu tarafından kaleme alınmış "Che Guevara" adlı oyunun "final şarkısı" bölümünü oluşturan dörtlüğün ilk dizesi şöyle:

"Bu bir bayrak yarışıdır,"

Bu dizedeki "bayrak yarışı", adı üzerinde bir spor türüdür ve "4 sporcuya sahip yüzme ve koşu takımları arasında düzenlenen bir yarış."tır.

İkinci dize:

"Yıllarca dalgalanacak!"

İlk dizenin bitimine, bir nokta (.) değil, bir virgül (,) konulduğuna göre, ilk dizenin, ikinci dizeyle birleşmiş olduğu çok net ve çok kesin.

Şimdi, birinci ve ikinci dizeleri, okurun gözünde daha anlaşılır hâle getirmek için, birleştirerek, tek dize hâlinde yazalım:

"Bu bir bayrak yarışıdır, Yıllarca dalgalanacak!"

Benim bildiğim, "bayrak yarışı" dalgalanmaz; "bayrak" dalgalanır.

"Che tüccarı" ve LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu'nun paşa gönlü öyle istedi diye, "bayrak yarışı" dalgalanmaz. Bu hem fiziğe, hem kimyaya ve hem de dünyaya aykırı bir ifade biçimidir. LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu, bu ifade biçiminin yanlışlığı nedeniyle mahkemeye düşmüş olsa, yargıç, LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu'na, bir daha eline asla kalem almamasını tavsiye edebilir!

Gelelim üçüncü dizeye:

"Değişmezse ne mi olur?"

Ne değişmezse, ne olur?

"Bayrak yarışı" mı değişmezse?

Şimdiye dek, "4 sporcuya sahip yüzme ve koşu takımları" hâlinde gerçekleşen "bayrak yarışı", LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu'nun paşa gönlü öyle istedi diye, 3 sporcuya düşerek yada 5 sporcuya çıkarak mı değişmesi gerekiyor?

Peki, "bayrak yarışı" değişmezse ne olur?...

Şimdi de geldik dördüncü ve son dizeye:"Bir Che gider, bin Che gelir!"
Demek "bayrak yarışı" değişmezse, "bin Che gelir!"miş?

Rahmetli babam, böyle durumlar için; "Tut sikinden vur duvara!" derdi.

Ben de, babamın, argo ve hiçbir anlam taşımayan yaklaşımına karşı çıkıp, bu sözün anlamını açıklaması gerektiğini söylediğimde; "İşte o anlamsız konuya dikkat çekmek için, bu anlamsız lâfı ettim!" derdi! (HB)


***

Önemli not: Kurucusu ve yöneticisi olduğum Bulunmaz Tiyatro'daki "yazarlık kursu"na katılacak kursiyerlerden herhangi biri, LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu düzeysizliğinde bir metin yazarsa, o kursiyeri nasıl eğiteceğimi bilemiyorum. Bu nedenle, benim yönettiğim "yazarlık kursu"na katılacak kişiler, başta LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu olmak üzere, hiçbir LİNÇÇİ yazardan asla etkilenmemeliler ki, benden "azar" işitmesinler!

Örnekse, 1993 yılının son ayında dünyaya gelip, bir yıldır Bulunmaz Tiyatro sanatçısı olarak etkinliklerde bulunan ve henüz lise ikiyi bitirmiş 16 yaşındaki Oğuzcan Önver, LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu düzeysizliğinde bir metne imza atarsa, yüreğim pek el vermese de, büyük bir olasılıkla, bu kardeşimizi, başta "yazarlık kursu" olmak üzere, Bulunmaz Tiyatro etkinliklerinin tümünden hemen uzaklaştırırım!


Önemsiz not: Sürücü belgesi olmayanlar, otomobil kullanamıyor. Peki, yazar olmayanlar, nasıl oyun yazabiliyor? Sürücü belgesi olmadan trafiğe çıkanlar, yeni mezun bir trafik polisi tarafından bile hemen engellenebiliyor. Peki, "Çığ" gibi bir ucubeyle "tiyatro trafiği"ne çıkma cesareti gösteren LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "tiyatro trafik polisleri" neden tiyatral sürücü belgesi sormuyor?


Çok önemsiz not: Aklımızın ucundan bile geçirmek istemiyoruz; ama LİNÇÇİ Tuncer Cücenoğlu gibi daha bir "dörtlük" yazma mantığını bile kuramamış bir yazar etiketli kişiyle, ödenekli tiyatroların en yetkili kişileri, ekonomik ve/ya farklı ilişkiler mi geliştiriyorlar?