20 Nisan 2018 Cuma

ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI lideri; Gülhan Avşar Demirkanlı'dır!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2017/412 Esas


KONU: Bilirkişi raporuna itirâz ve bilirkişi raporunu benimseme...

1 - Aleyhteki durumu kabûl etmiyor ve lehteki durumu kabûl ediyoruz.

2 - Ben Hüseyin Hilmi Bulunmaz, oğlum Mehmet Cemalettin Bulunmaz, kurucusu olmama karşın, Gülhan Avşar Demirkanlı'nın Nisan 2009'dan günümüze karşın bana karşı düzenlemiş bulunduğu ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ve bunun derinindeki SANATSAL MOBBİNG uygulaması sonucunda tırnaklarımın parmaklarımdan paslı kerpetenle sökülüyormuş gibi ayrılmak zorunda kalmakla birlikte âilemin parçalanmasına neden olan şirketim Bulunmaz Kuyumculuk, Yayıncılık, Gösteri Sanatları Sanayi ve Ticâret Limited Şirketi BÜYÜK bir YALAN ile karşı karşıyayız. BÜYÜK YALAN nedeniyle kendimizi savunma gereksinimi duymadık. Gülhan Avşar Demirkanlı ve onun YALAN söyleme alışkanlığındaki avukatı yargıçları her nasılsa kende kirli yöntemleriyle kandırdıklarına çok tanık olduğumuz için, SAVUNMA YAPMA gereği duymadık, duymuyoruz, duymacağız. Bunu yazmamım tek nedeni: Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde evrensel hukuk kavramı, kuralı, kuramı, kurumu bağlamında kendimizi savunup, gerekirse yargı sistemini MAHKÛM ettirme en doğal hakkımızı kullanma isteğimizdir.

3 - Örgütçü Gülhan Avşar Demirkanlı ve onun emriyle hareket eden 1101 kişilik örgütün bana karşı düzenlediği HUKUKÎ LİNÇ KAMPANYASI sürecini UYAP ortamında inceleyiniz. Buna gereksinim duyarsanız, size bütün örgüt üyelerinin neden olduğu 200 dosyayı ivedilikle sunabiliriz.

Gereğinin yapılmasını makamınıza saygılarımla arz ederim. 20.04.2018


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

6 Nisan 2018 Cuma

Linççilerle Bulunmaz kapışması ABD ile Vietnam kapışmasına benziyor!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın DURUŞMA GÜNLERİ:

08.05.2018 saât 11:10 Trabzon 5. Asliye Cezâ Mahkemesi 2017/417
24.05.2018 saât 11:15 İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/412
29.05.2018 saât 10:30 İstanbul 34. Asliye Cezâ Mahkemesi 2017/580

05.06.2018 saât 10:00  İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/322
26.06.2018 saât 10:50 İzmir 3. İcrâ Cezâ Mahkemesi 2017/33

02.07.2018 saât 14:40  İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/280
09.07.2018 saât 09:30  İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/423

1 Nisan 2018 Pazar

"Adres Belli İYİ parti" sloganıyla eşime İFTİRÂ atan "Madam" tuhaf birisi!

Hilmi BulunmazTweet metni