19 Şubat 2018 Pazartesi

ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYACISI Genco Erkal'dan Stalin'e "küfür"!

Stalin'in Ölümü adlı müthiş filmi izledim az önce. Diktatörlerin sonu budur beyler. İbret olsun.

ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI yapan EMEP, ÖDP, TKP, VP batar!

T.C.
İSTANBUL
8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2017/533 Esas

KONU: Dâvânın reddi...

1 - Dâvâcı; bana karşı ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI düzenleyen 1101 kişinin, onlarca kuruluşun ve kurumun, onların onlarca avukatının ve bütün bunlara lojistik, ideolojik, politik olarak yardım ve yataklık eden dört siyâsî partinin (EMEP, ÖDP, TKP, VP)* illegal birlikteliğinin önemli bir lideridir. Dâvâlı beni birebir olarak tanımak zorunda değildir. Ona partiler görev vermiştir ve o da görevini yerine getirmek için, hiçbir doğal gereksinim yokken, beni (KENDİ ADINA da) defâlarca savcılığa şikâyet etmiş, defâlarca tazmînat dâvâları açmış, neyse ki, sayın savcıların ve sayın Yargıtay'ın hukukun üstünlüğü yönünde verdikleri kararlar sonucunda lehime olarak "TÂKİPSİZLİK" ve "BOZMA" kararları verilmiştir. Ben dünyâ çapında tanınan ve birçok sanatı (resim sanatı, şiir sanatı, tiyatro sanatı vb.) aynı ânda ve bir arada yapma yeteneği bulunan biriyim. Bundan da önemlisi olaylara "bilimsel ve estetik düzeyde" bakıp, Kültür Bakanlığı'nın kasasına soymaya çalışan biri değilim. Dâvâcı, tüm yirmi beş yıl Kültür Bakanlığı'nın "kasasını soyan" Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin bana karşı (dâvâcı hukuk dışılığıyla) açtırdığı 200 adliye dosyasının gücüne güvenerek; avukatları, polisleri, savcıları, yargıçları yönlendirme çabası içine girmiştir, girmektedir, girecektir. Adana'dan İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e geçiş nedenleri de buna dayanmaktadır. Bunu kanıtlamam için istihbârat gücüne sahip değilim. Bu devletin görevidir. Dâvâcı (örnekse) bana karşı HAKÂRET içeren tweet'ler atmıştır ve ne zaman ki, savcılığa şikâyet ettimse, o zaman o HAKÂRET içerikli tweet'leri silmek zorunda kalmıştır. Sayın 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dâvâ kânûnî değil; ideolojik ve politiktir. Tıpkı daha önceki dâvâlar gibi Yargıtay'da "BOZMA" kararı verilecektir. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

2 - Dâvâcının yazdığı bu (ikinci) madde tamamıyla YALAN söyleme isteğiyle, "SOYUT OLARAK", hiçbir belgeye dayandırılamayacak gerçeklikte ve (EMEP, ÖDP, TKP, VP) emriyle hazırlanmıştır. Yanıt vermek bile istemiyorum. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

3 - Dâvâcının içinde kendi adının bulunduğu tweet'leri kanıtlaması (BELKİ) olasıdır. Dâvâcının içinde kendi adının bulunduğu tweet'lerin sâhte yada "kopyala - değiştir - yapıştır" olasılığına karşı "BİLİRKİŞİ RAPORU" yazılmalıdır. Bunun dışında ve içinde kendi adının "ASLA BULUNMADIĞI, BULUNMUYOR OLDUĞU, BULUNAMAYACAĞI" ve tamamıyla "PARTİLER İLLEGAL PLATFORMU" (EMEP, ÖDP, TKP, VP) emriyle hazırlatılmış tweet'lerin hiçbirini kabûl etmediğim gibi, bu tweet'lerin içinde kendi adının olmadan adliyeyi gereksiz yere meşgûl etmesi ve Sayın Yargıçlık Kurumunu anlamsız yere uğraştırdığı saptığında ve mevzûât elverdiğinde "KARŞI DÂVÂCI" olarak duruşmalara katılmak istiyorum. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

4 - Dâvâcının "PARTİLER İLLEGAL PLATFORMA" emriyle yazdığı bu (dördüncü) madde de tamamıyla YALAN içermektedir. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

5 - 53. Asliye Cezâ Mahkemesi Yargıcı, kendisi de "MÜKERRER DOSYA" olduğunu yüzüme karşı söyleme cesâretini gösterip; "KADIN DAYANIŞMASI" gibi soyut bir söylemle, bana "KÂNÛNA AYKIRI" cezâ vermiştir. Ülkemi emperyalist AİHM kurumunda "rezil etmemek" için "sustum" ve bunu çok üzüyor. Mevzûât elverirse, Yargıç Fatma Şeker de dâvâ dosyasında kânûn dışılığı bağlamında dile getirilmelidir. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

6 - 53. Asliye Cezâ Mahkemesi hükmü İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasına dayanmaktadır ve bu dosya Yargıtay tarafından "BOZMA" ve "YOK HÜKMÜNDE" sayılma yönünde hükme bağlanmıştır. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

HÛKÛKÎ NEDENLER: TMK, BK, HMK, vs. ve ilgili yasa ve mevzûât...
(Şimdilik dosyayı şişirmemek için birkaç kanıt dosyaya eklenmiştir. Sayın Yargıç'ın istemi yönünde binlerce sayfa kanıt sunulabilecektir.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1 - DÂVÂNIN REDDİNE
2 - Mevzûât elveriyorsa, 50.000,00 TL'li mânevî tazmînat dâvâsının bu dâvâ içeriğine eklenmesine
3 - Dâvâcının (mevzûât elverip de dâvâ açılırsa) sosyal ve ekonomik durumunun saptanmasına karar verilmelidir.
  Gereğinin yapılmasını saygılarımla makâmınıza arz talep ederim. 19.02.2018

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

*Emek Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi.

8 Şubat 2018 Perşembe

Linççilerle Bulunmaz kapışması ABD ile Vietnam kapışmasına benziyor!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz'ın DURUŞMA GÜNLERİ:

13.03.2018 saât 09:30 İstanbul 34. Asliye Cezâ Mahkemesi 2017/580
13.03.2018 saât 10:45 İzmir 3. İcrâ Cezâ Mahkemesi 2017/33
13.03.2018 saât 10:50 İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/412
22.03.2018 saât 09:30  İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/423


09.04.2018 saât 10:50  İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/280
12.04.2018 saât 11:15 Tarsus 1. Asliye Cezâ Mahkemesi 2017/671

08.05.2018 saât 11:10 Trabzon 5. Asliye Cezâ Mahkemesi 2017/417

05.06.2018 saât 10:00  İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/322

6 Şubat 2018 Salı

Öyle uzun uzun anlatabileceğim özgeçmişim olmadığı için gâyet fakirim!

İstanbul'da doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da ölmek istiyorum. Bin dokuz yüz elli beşten beri dünyâdayım. Bin dokuz yüz yetmiş ikiden beri tiyatro sanatçısıyım. Ressam, şâir, yazar vb. olmaktan gurur ve onur duyuyorum. Dünyânın birçok yerini gezdim. Şiir kitaplarım: dalgaların sesi kulak deliyor, taş bebek ağlamaz ki, yalnız değilsin... Yağlıboya resimlerim yüzlerce. Bulunmaz Tiyatro'nun sahibiyim. Yüzden fazla oyun yönettim. Otuz tiyatro oyunu yazdım. On binlerce şiir yazdım. Tiyatro düşünürüyüm. Kuyumcuyum. Bulunmaz Yayıncılık'ın sahibiyim. Estetik kitaplar yayınlıyorum. Ücretsiz oyunculuk ve oyun yazarlığı işliğim var...

5 Şubat 2018 Pazartesi

Beni yok etmek için Demirkanlı'yı kullanan EMEP, ÖDP, TKP, VP "suçlu"!

T.C.
İSTANBUL
5. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NADOSYA NO: 2017/256 Tâlîmat...


KONU: Dâvânın reddi...

1 - Dâvâ yalana dayalı ve mükerrerdir. Adliye, kişi tarafından yönlendirilmiştir.

2 - Mustafa Şükrü Demirkanlı, kendisine "YALANCI" dedim diye dâvâ açtırdı. İstanbul 71. Asliye Cezâ Mahkemesi  "BERAAT" kararı verdi.

3 - Demirkanlı; İsmail Can Törtop, Levent Çağlayan vb. adlarına sahte dâvâlar başlattı. Durum anlaşılınca lehime kararlar verildi.

4 - Demirkanlı gücünü dört siyâsî partiden (EMEP, ÖDP, TKP, VP) alıyor.

Gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ve talep ederim... 5 Şubat 2018


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

2 Şubat 2018 Cuma

Ben aşka inanırım. kendi cinsindeki aşka da inanır, saygı duyarım ama sorgulamadan aşığının her görüşünü kendi görüşü gibi sunanlara da "ibne" derim. Bu cinsel bir tanım değil, kendini bir adama adayan, kendi fikri olmayanlara yönelik beyinsel bir tanım, cinsel değil.

15 Ocak 2018 Pazartesi

Melih Anık'ın düzeyli estetik dille eleştirdiği Yeşim Özsoy düzeysiz yazdı!

Birbirimize kenetlenmemiz gereken şu zamanlarda, bu kadar sorunun, acının olduğu bir dönemde bazı insanların sadece didişmek adına birbirine bok atması inanılmaz derecede saçma ve moral bozucu geliyor artık.

11 Ocak 2018 Perşembe

"Necati Cumalı Oyun Yazma Yarışması Özgün? Rabıta?" Anık'ı da oku...

devlet tiyatroları ile urla belediyesi'nin birlikte düzenlediği necati cumalı oyun yazarlığı ödülü'nü "radyum kızları" adlı oyunuyla öğrencimiz karden kasaplar kazanmış... bunun gibi daha nice oyunlar üreteceğine eminim. yolu açık olsun...
Yorumlar
Karden Kasaplar Çok teşekkürler hocamYanıtla2g
Yanıtla2g
Asli Kilan Kardencim tebrik ediyorum. Gurur duydum. Başarılarının devamını dilerim.
Yönet
Yanıtla2g
Karden Kasaplar Asli Kilan çok teşekkürler
Yönet
Yanıtla2g
Metin Bilgin Kutlarım.. Çok sevindim..Yanıtla2g
Oguz Tunc Tebrikler. 
Yönet
Yanıtla2g
Elif Artun Yüksel Kendi adıma buruk bir hüzünle tebrik ediyorum.👏👏👏 Benim de bir oyun projem vardı radyum kızları ile ilgili. Yazdığım başka şeyler var. Yazma sırasının gelmesini bekliyordum. 😶
Yönet
Yanıtla2g
Sermet Erkin Tebrikler...!
Yönet
Yanıtla2g
Turgay Ön 👏👏👏👏👏
Yönet
Yanıtla2g
Adnan Çelik Kutlarım, sevgiyle.
Yönet
Yanıtla2g
Elgiz Pamir Genç yazarı saygıyla selâmlıyorum...
Yönet
Yanıtla2g