13 Haziran 2015 Cumartesi

Mustafa Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı mükerrer dâvâ seviyor!

T.C.
İSTANBUL 
17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/242 Esas


KONU: Mâzeret

Brezilya'daki "Tecnogold Sao Paulo"da görevim olduğu için, 25 Haziran 2015 günü saat 10:30'da gerçekleştirilecek duruşmaya katılamayacağım. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ