13 Haziran 2015 Cumartesi

Benden 50.000 TL alamayan Avukat Fırat'tan 50.000 TL almak istedim...

T.C.
İSTANBUL 
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DÂVÂCI: Hüseyin Hilmi BULUNMAZ
Alibaba Türbe Sk. Onur han N:13/8-9 Çemberlitaş Eminönü İST.

DÂVÂLI: EYYÜP FIRAT KUYURTAR (TC Kimlik No: 69925094082)
DEDE Hukuk Bürosu Karanfil Cad. No:24 Levent / İstanbul 

VEKİLİ: Av.Mesut BULUT
Karanfil Cd. No:24 Levent İstanbul

KONU: Davalının rahatsız edici, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan ve meslekî itibarımı zedeleme amacıyla yaptığı eylem ve yayınlar nedeniyle manevi tazminat talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER: 50.000,00 TL

AÇIKLAMALAR:

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 2014/11696 Esas, 2015/4333 Karar Sayılı YARGITAY İLÂMI ve sunulacak diğer belgelerin incelenme istemi...

MANEVÎ TAZMİNAT TALEBİM

a - Mesleğim, iş yaşantım, saygınlığım

b - Sayın Mahkemenin tazminat talebimizi uygun bulması hâlinde, davalının işi ve konumuyla saldırıların ağır niteliği, maneî tazminat bedelinin takdirinde dikkate alınmalıdır.

c - Olası manevî tazminat hesabında avukat olması nedeniyle bana karşı olağanüstü zararlar vermesi hususununda dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.

Yukarıdaki arz ve izah ettiğimiz gerekçelerle; burada sayılmayan eylemlerle ilgili her türlü maddî ve manevî tazminat ve dâvâ haklarım saklı kalmak kaydı ile;

1 - Kişilik haklarıma saldırı niteliğindeki eylemlere TMK m. 25 gereği dâvâlı tarafça son verilmesine,

2 - Şahsım, mesleğim aleyhine yaptığı eylemlerle hakaret eden, meslekî saygınlığım ve itibarıma ısrarlı bir şekilde saldırıda bulunan dâvâlı aleyhine 50.000,00 TL manevî tazminata hükmedilmesine,

3 - Yargılama giderlerinin dâvâlıya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla... 12 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ