13 Haziran 2015 Cumartesi

Benden 50.000 TL isteyip avucunu yalayan Fırat'tan 50.000 TL istedim...

T.C.
İSTANBUL 
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/261 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...

Dâvâlı Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, mesleğini hakkıyla yapamamakla birlikte, kendisini hak ve hukuk yolunda ciddî bir biçimde ilerlemek için ivmelendirme gayretine girdiğimde, bana karşı sürekli olarak saldırgan bir yapıya sahip oluyor. Duruşmalardaki ilginç tavırları sayın yargıçlarca ne yazık ki "duruşma" tutanaklarına geçirilemediği için, Dâvâlı Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın "hukuk çizmesi"ni nasıl aştığını "belgelemek söz konusu olmamakla birlikte" dosya ekinde sunduğum ciddî çıktıların "Sayın Mahkeme"de önemli bir kanı oluşturabileceği düşüncesindeyim! Bu nedenle ekteki etkili belgeleri sunma gereğini duydum. Bağışlayınız...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ