11 Haziran 2015 Perşembe

Bilginer, Demirkanlı, Kurhan tarafından başlatılan LİNÇ, lehimize gidiyor!

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2012/481 Esas


KONU: Mâzeretimin belgelenmesi...

6. celsenin 1. maddesi gereği: "Dâvâcının seyahatleri nedeniyle mâzeret bildirdiği anlaşılmakla, belgelendirmesi şartıyla kabûlüne," pasaport fotokopi çıktılarını saygılarımla size unuyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ