11 Haziran 2015 Perşembe

150 civarında dosyayla boğuşmakla birlikte, mücadelede çok başarılıyız!

T.C.
İSTANBUL
64. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/366 Esas


KONU: Bilirkişi Raporu vb. belgelerin fotokopi çıktısı istemi...

Bilirkişi Ömer Özgür Bozkurt'un hazırladığı BİLİRKİŞİ RAPORU ve gerekli belgelerin fotokopi çıktılarını tarafıma verilmesini istiyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ