11 Haziran 2015 Perşembe

Mustafa Demirkanlı'nın gazına gelen Levent Çağlayan çaresiz kalacak...

T.C.
İSTANBUL
9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013/423 Esas


Konu: LİNÇ KAMPANYASI örgütüne karşı YARGITAY İLÂMLARI

Haksız olarak düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" geri tepmeye başladı. Başta YARGITAY İLÂMLARI olmak üzere, birçok mahkemece benim lehime çok ciddî kararlar verildi. Sayın Mahkeme'de de kanaat oluşması için sadece iki örnek sunuyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 11 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ