13 Haziran 2015 Cumartesi

Benden 50.000 TL alamayan Av. Fırat bana 50.000 TL öderken zorlanır!

T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/17 Esas


Konu: İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasının incelenme istemi

Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar, bana karşı 1101 kişilik "örgüt" ile düzenlenen gereksiz "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eylemine hukuksal yardımda bulunmakla birlikte aleyhime olarak haksız ve hukuksuz dâvâlar açtığı gibi "SUÇ UYDURMA SUÇU" kapsamında sayılan "KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DÂİR KARAR" ile sonuçlanan suç duyurularında bulundu. Hukuku, hukukun üstünlüğü için değil kendi küçük çıkarları için kullanmaktan çekinmeme alışkanlığı içindeki Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın bana karşı açtığı "mahkemenizdeki dâvânın yapay bir hukuk eylemi" olduğu kanısındayım. T.C. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde derdest olan 2015/261 Esas Sayılı bu dâvâ dosyasının incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim... Lütfen inceleyiniz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ