5 Mayıs 2015 Salı

Yaşam Kaya ile Av. Pınar Deniz Hanedar'a tek kale hukuk maçı şansı!...

T.C.
İSTANBUL
13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/25 EsasKONU: Mâzeret


Endonezya'da olacağımdan duruşmaya katılamayacağım için üzgünüm...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ