5 Mayıs 2015 Salı

Duruşmaya Mustafa Şükrü Demirkanlı ile Ömer Faruk Kurhan girecek!...

T.C.
İSTANBUL
76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/400 Esas


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan duruşmaya katılamayacağım için üzgünüm...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ