5 Mayıs 2015 Salı

Ahmet, Bülent, Duygu, Av. Eyyüp, Fırat, Ömer daha çok bekleyecekler...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/31606


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan, dönünce savunma yapacağım için üzgünüm.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ