5 Mayıs 2015 Salı

Mustafa Şükrü Demirkanlı ile Av. Reyhan Kayışlı daha çok uğraşacak!...

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/52666


KONU: Mâzeret

Endonezya'da olacağımdan, dönünce savunma yapacağım için üzgünüm.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 5 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ