16 Şubat 2016 Salı

Hilmi Bulunmaz hukuku gayet iyi bildiği için BERAAT edeceğine emindir!

T.C.
İSTANBUL
76. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA: 2014/400 Esas


KONU: Beyân…

Ekteki belgeler incelendiğinde, BERAAT etmem gerektiği anlaşılacaktır!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim… 11 Şubat 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ