16 Şubat 2016 Salı

Oyun, oyuncu, oyunculuk yada tiyatro oyunculuktan başka ne olabilir ki?

Hilmi Bulunmaz
19 Ocak 2016

Tiyatro, oyun sanatını hayatın içine zerk etmek için yapılan, çok ciddî bir sanattır!... Tiyatroyu çok ciddî bir sanat ve hattâ yalnızca bir sanat olarak görmeyenlerin ezici çoğunluk oluşturduğu Türkiye Tiyatrosu'nun estetik, sanatsal bir etki bırakmayan ve evrensel olamayan bir soysuzluğu da var!

Bize yabancılara bağımlı tiyatromuzun "soysuzluktan kurtulabilmesinin biricik koşulu", bize özgü bir tiyatro kurulmasıdır. Bunun için de birincil eylem, oyunculuğun gelişimini sağlamaktır... Bu eylemi, kim yada kimler yapar? Bu eylemi; oyuna, oyuncuya ve oyunculuğa değer verenler yapar!