20 Ocak 2016 Çarşamba

Şâir Hilmi Bulunmaz Yargıtay'daki hukuk duygulu yargıçlara sesleniyor...

Benim hakkımda, garip bir "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" başlatanlar yalnızca "TİYATRO TARİHİ" için değil, "HUKUK TARİHİ" için de "BÜYÜK" tehlikedir... Ekte sâdece birkaç örneğini sunduğum "RESMÎ BELGELER" incelendiğinde net biçimde görülecektir ki en başta "ANKARA 9. İDÂRE MAHKEMESİ" olmak üzere "RESMÎ KURUMLAR" da aldatılmakta, kurumlar iş yoğunluğu nedeniyle, yanlış ve hukuksuz kararlar verebilmektedirler... ANAYASA, AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ kurallarına ve mevzuâta aykırı biçimde yargılanmam nedeniyle "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ" sürecine dahil olmak istememem "hukuk felsefem"den kaynaklı. Ülkesini seven bir münevver olarak, bana "EMPERYALİZM" kokusu duyumsatan AİHM'ne gitmeye zorunlu kılınmamı istemiyorum! "Yüce Mahkeme" tarafından "AKLANMAK" istiyorum... "Türkiye’de Yargıçlar ve Yargıtay var..." olduğunu bildiğim için, ciddî bir umut zenginliğiyle sizlere değerli s/imgelerimle sesleniyorum... Yurt sevgisiyle beslenmiş "dünya çapında tanınmış bir şâir ve tiyatro sanatçısı" olarak benim yeni şiirlerimde ve sahne yapıtlarımda "ülkeye iyilikler" bırakınız.