6 Aralık 2015 Pazar

Bulunmaz, Ömer F. Kurhan'la ilgili hukuksuz kararı, Yargıtay'a postaladı!

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI
İLGİLİ HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/268 Esas


KONU:  Temyiz...

Gerekçeli temyiz dilekçesini sonra yazacağım. Hükmü temyiz ediyorum.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 7 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ