4 Aralık 2015 Cuma

MUHBİR Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yalanı üstüne kurulan dâvâ temyize!

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
80. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/87 Esas
KARAR NO: 2015/155
(C. SAVCILIĞI ESAS NO): 2012/37858


KONU: Yardımcı dilekçe...

Yerel Mahkeme'deki Sayın Yargıç tarafından hukuksuz olarak verilmiş BERAAT kararından cesâret alan SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı, her zamanda, her zeminde, her zuhûrda bana HAKARET etmeye, İFTİRA atmaya ve benim kişilik haklarımı ihlâl etmeye devam ediyor!... SANIK Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın büyük ısrarla, zincirleme olarak sürdürdüğü kara propagandayı anlayabilmek için yalnız birkaç örneğini sunduğum HAKARET ve İFTİRA metinlerine lütfen bir göz gezdirin...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 4 Aralık 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ