7 Eylül 2015 Pazartesi

Avukat Reyhan Kayışlı ve Avukat Özgür Esen kardeşlerime hukuk dersi!

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/297 Esas


KONU: Asılsız yanıta asıllı yanıt vermek için bir iki gerçekçi saptama...

1 - Dâvâlı Avukat Reyhan Kayışlı ve Avukat Reyhan Kayışlı'nın vekili Av. Özgür Esen, somut belge, bilgi, bulgu, kanıt ve "Yargıtay Özel İçtihadı" göstermek yerine, "hukukî dayanaktan yoksun, akıl ve mantık kurallarına aykırı" bir söylemle (neredeyse) Sayın Mahkeme ile alay etmeye yelteniyorlar. Oysa sunduğum belgeler resmî, somut niteliklidir!

2 - Benim hakkımda, müvekkillerinin dışında (kişisel hırsına yenilerek) "hukuka aykırı bir söylem" ile sürekli olarak adlî başvurularda bulunan Avukat Reyhan Kayışlı, nesnel hukuk duygusuyla hareket etmek yerine, öznel duygularına teslim olarak, müvekkillerinin hukuk dışı tavırlarıyla ortaklık kurup başvuruları hüsranla sonuçlansa bile sürekli hukuksuzluk yoluna sapmaktadır. Bunun belgelerini sundum, gerekirse yine sunarım!

3 - Dâvâlı Avukat Reyhan Kayışlı ve vekili Avukat Özgür Esen, bir hukuk metni hazırlamak yerine, bir "İHBAR" metni "hazırlar gibi hazırlıksız bir hazırlık" içinde olduklarından, avukatların "AÇIKLAMALAR" diye başlık attığı ve benim "AÇIKLAMAMALAR" diye anlayabildiğim işbu (3.) maddesine yanıt vermem bile hukuka saygısızlık olur. İşbu maddeyi yanıtlamak yerine, takdiri Sayın Mahkeme'nin inisiyatifine bırakıyorum!

4 - Hele bu (4.) madde, öyle bulanık bir biçimde kaleme alınmış ki, Av. Reyhan Kayışlı, artık olasılıklardan medet ummayı bile bir yana bırakıp, işi falcılığa dökmüş. Örnekse: "MUHTEMELEN DÂVÂCININ İŞBU DÂVÂYI AÇMAKTAKİ AMACI SÖZ KONUSU BORÇLARINDAN KAÇMAYA ÇALIŞMAKTIR..." Bu söylem, benim gibi kendi alanında dünyanın EN BÜYÜK firmasının sahibi kişiye karşı açıkça HAKARET suçu işlemektir. HAKARET nedeniyle SUÇ duyurusunda bulunacağım!

5 - Sayın Mahkeme tarafından kabûl görerek, "YANIT VERME" işlemi için kendilerine bir "HUKUK METNİ" sunulmasına bile katlanamayan Av. Reyhan Kayışlı ve Av. Özgür Esen adlı şahıslar dolaylı bir dille Sayın Mahkeme'ye (bile) HAKARET etmeyi göze alarak, işbu (5.) maddede hukuksuzluk dilini abartılı bir hâle taşıyıp, şunu bile söyleyebilmişlerdir: "Bu nedenle tarafımızca bu dâvânın nesine cevap verileceği dahi anlaşılmamaktadır." Oysa ben resmî, somut belgeler sundum. Dosyayı şişirmemek için "çok cimri" davrandım ama Sayın Mahkeme "yeni belgeler" isterse binlerce sayfa resmî ve somut belge sunabilirim.

6 - 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na, Sayın Mahkeme'ye saygım nedenleriyle, "HUKUK DIŞI AÇIKLAMAMALAR"a karşılık vermeye özen göstermeme karşın, adalet duygusundan başka herhangi bir yüce duyguya sahip olmayan şâir yüreğimin sesini dinlediğim için sabretmeye çalışıyorum. Ancak bu (6.) maddedeki şu sözler, inanın beni çileden çıkardı: "DÂVÂCI, TUHAF BİR RUH HÂLİ İLE KENDİNİ FAZLACA ÖNEMSEMEKTE, MÜVEKKİLE KARŞI KENDİNCE 'İNTİKAM' ALMAYA ÇALIŞMAKTADIR. BU DURUMUN İSE HUKUKSAL BİR KARŞILIĞI BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE HUKUKÎ HİÇBİR TEMELİ BULUNMAYAN BU DÂVÂNIN REDDİ GEREKMEKTEDİR." Sayın Av. Reyhan Kayışlı ile Sayın Av. Özgür Esen'i kendi hâllerine bırakırsak, (neredeyse) Sayın Mahkeme'ye gerek de duymadan, "YARGIÇ KOLTUĞU"na kendileri oturacaklar... İşbu (6.) maddeye de yanıt vermek benim adalet duyguma, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bir ilkellik olacağından "SUS"yorum!

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım nedenlerle, dâvânın kabûl edilmesine karar verilmesi gerektiği kanısındayım. Lütfen kabûl ediniz!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 8 Eylül 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ