5 Temmuz 2015 Pazar

Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin resmî avukatı Reyhan Kayışlı yargılanıyor!

T.C.
İSTANBUL 
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/297 Esas


KONU: Yardımcı dilekçe...

Dâvâlı Avukat Reyhan Kayışlı, mesleğini "hakkıyla yapamamak"la birlikte, kendisini hak ve hukuk yolunda ciddî bir biçimde ilerlemek için ivmelendirme gayretine girdiğimde, bana karşı sürekli olarak saldırgan bir yapıya sahip oluyor. Duruşmalardaki ilginç tavırları sayın yargıçlarca ne yazık ki "duruşma" tutanaklarına geçirilemediği için, Dâvâlı Avukat Reyhan Kayışlı'nın "hukuk çizmesi"ni nasıl aştığını "belgelemek söz konusu olmamakla birlikte" dosya ekinde sunduğum çok ciddî çıktıların "Sayın Mahkeme"de önemli bir kanı oluşturabileceği düşüncesindeyim! Bu nedenle ekteki etkili belgeleri sunma gereğini duydum. Bağışlayınız...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Temmuz 2015


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ