3 Temmuz 2015 Cuma

Coşkun Büktel ile Mustafa Şükrü Demirkanlı tiyatroya zarar veriyorken...

T.C.
İSTANBUL
60. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/8 Esas

KONU: Ömrümün çoğunu ülke dışında geçirdiğimin dikkate alınması...

Sahibi olduğum uluslararası şirketimin, yine sahibi olduğum tiyatromun ülke dışındaki işlerini takip edebilmek için, ömrümün küçük bir kısmını Türkiye'de geçirmek durumundayım. Sunduğum Küba gezimi göz önüne alıp, bu duruma göre gerekçeli karar günü oluşturmanızı arzu ediyorum!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Temmuz 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ