3 Temmuz 2015 Cuma

Coşkun Büktel ile Mustafa Şükrü Demirkanlı tiyatromuza zarar veriyor!...

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


Konu: Coşkun Büktel ile Mustafa Demirkanlı'nın yazısının kaldırılması!

HAKARET, İFTİRA suçlarını da içeren facebook yazısı kaldırılmalıdır!


Aşağıda linkini ve ekte belgelerini sunduğum Coşkun Büktel ile Mustafa Şükrü Demirkanlı tarafından yazılan "facebook yazıları" aramızda süren soruşturmalara, kovuşturmalara olumsuz etki ettiği, ayrıca HAKARET, İFTİRA, SUÇ UYDURMA, TEHDİT suçlarının temelini oluşturduğu için, yazının bütünü olduğu gibi "kişilik hakları"mı çiğnediğinden, "dâvâ açma haklarım" saklı kalmak üzere, ivedilikle yayından kaldırılmalıdır...


DELİLLER:


1 - https://www.facebook.com/coskun.buktel/posts/578646612153453?comment_id=23314748&offset=0&total_comments=19&pnref=story


2 - İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Duruşma Tutanağı...


Henüz gerekçeli kararı bile yazılmamış, Yargıtay aşaması başlamamış bir hüküm için bütün İnternet ortamını meşgûl edip benim hakkımda yanlış izlenim uyandıran Coşkun Büktel'le Mustafa Şükrü Demirkanlı yazısının "erişiminin engellenmesi"ne çok ivedi karar verilmesini arzu ediyorum.


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 6 Temmuz 2015TALEP EDEN

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


T.C. KİMLİK NO: 50482204038

ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 5/8-9-12 Çemberlitaş Eminönü / Fatih
TELEFON: 0532 642 88 57
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

***


TALEP EDİLEN

COŞKUN BÜKTEL
T.C. KİMLİK NO: 43243302258
ADRES: Çukurlu Çeşme Sok 6/4 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON: 0212 252 94 82
E-POSTA: buktel@yahoo.com

***


TALEP EDİLEN

MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
(YFK Yapım Yayıncılık Tic. ve San. Ltd. Şti., Gülhan Avşar Demirkanlı, Ayşe Lebriz Berkem, Kerem Kurdoğlu, M. Melih Korukçu, Robert Schild, Sündüz Haşar, Enver Aysever, Levent Üzümcü, Nihal Kuyumcu, Selçuk Yöntem, Şenay Gürler, Pınar Erol, Damla Cangül, Gürol Tonbul, M. Nurkut İlhan)
T.C. KİMLİK NO: 37210675438
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli / İSTANBUL
TELEFON: 0212 216 75 20  / 0212 233 16 26-44
FAKS: 0212 233 16 07
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com


EKLER:

1 - Delillerin facebook çıktısı...
2 - Sulh Ceza Hâkimliği'nin "içeriğin erişiminin engellenmesi" kararları.