12 Temmuz 2015 Pazar

Avukatlara, polislere, savcılara, yargıçlara karşı da hukuku savunuyoruz!

T.C.
İSTANBUL
. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/ EsasKONU: ŞİMDİLİK KAYDIYLA BİRKAÇ YARDIMCI BELGE SUNUMU


Dâvâlının hakkımda yürüttüğü karalama kampanyasının birkaç örneği...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 13 Temmuz 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


***


Not: Üstün Akmen'e yarın dâvâ açacağım için, henüz hangi mahkemede yargılanacağı bilinmediğinden, dilekçede mahkeme - esas numarası yok!


***


Ayrıca bakınız:


Bana karşı iftira mütalâası yazan Üstün Akmen'den 50.000 TL istedim!...