8 Haziran 2015 Pazartesi

Mustafa Şükrü Demirkanlı'nın vekili Avukat Reyhan Kayışlı da yenilecek!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
20. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


ESAS NO: 2013/167
KARAR NO: 2015/132

KONU: İcranın ertelenmesi istemli temyiz dilekçesi...

Dâvâcı Avukat Reyhan Kayışlı, hakkımda defalarca "suç duyuruları"nda bulunmasına karşın hiçbir suçlama için "iddianame hazırlanmaması"na kızarak, avukat olduğunu da unutup, müvekkillerinin karşısında kanuna uygun davranmam nedeniyle "kanunsuz bir dâvâ" açmış ve Sayın Yargıç (sanırım) "yakınlarında bulunan avukatların etkisinde kalarak", benim lehime karar vermesi için bütün somut deliller ortada durmasına karşın, mevzuata aykırı davranıp, benim aleyhime karar verebilmiştir... Mevzuat elverirse, yeni deliller sunma hakkım saklı kalmak üzere itiraz ediyorum. Bana karşı düzenlenmiş ve 1101 kişilik "örgüt" olan "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" eylemi nedeniyle yüzü aşkın soruşturma yada kovuşturma dosyasıyla boğuşabilmenin yanı sıra sahibi olduğum "Bulunmaz Kuyumculuk Yayıncılık Gösteri Sanatları Sanayi ve Ticaret Şirketi"nin bütün dünyadaki fuarlara katılması ve benim ömrümün büyük bir kısmını ülke dışında geçirmek zorunluluğum nedeniyle net itirazda bulunamadığım için, sözlü itiraz hakkı istiyorum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Ekler: Dâvâ "LİNÇ ÖRGÜTÜ" ile ilintili olduğu için belgeler sunduk...