8 Haziran 2015 Pazartesi

Eyyüp Fırat Kuyurtar ve Mesut Bulut'tan sonra Reyhan Kayışlı'ya ders!...

T.C.
İSTANBUL
42. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/111 Esas


KONU: Yapay dâvâlar ve yoğunluklu işlerim nedeniyle zaman tanıyınız!

1. Nihat Haluk Bilginer, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kurhan hakkımda LİNÇ KAMPANYASI başlatıp, 1100 imzâ topladı. Nisan 2009.

2. Nihat Haluk Bilginer, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kurhan hakkımda HUKUKÎ LİNÇ KAMPANYASI başlattı. 2009 ve ileriki yıllar...

3. Nihat Haluk Bilginer, Mustafa Şükrü Demirkanlı, Ömer Faruk Kurhan hakkımda kendi avukatlarına kendi adlarına dâvâlar açtırdılar. Sürekli...

Yukarıda 3 madde hâlinde özetlediğim nedenlerle değil işimi ve sanatımı sürdürmek, günlük yaşantımı bile doğru dürüst sürdürememekle birlikte çoluk çocuğum perişan duruma düştü. Bu nedenle büyük işler yitirdim...

Ekte sunduğum pasaport fotokopisi çıktıları da "çok net ve somut olarak gösteriyor" ki bir yıldır verdiğim "diyalektik hukuk" savaşımı sonrasında artık yurt dışına çıkıp, ülkeme önemli dövizler kazandırmaya başladım...

Henüz Endonezya ve ABD iş gezilerinden yeni dönüp, ülkeme katkılarda bulunmakla birlikte, 17 Haziran 2015 tarihi itibariyle başta Brezilya'daki Tecnogold Sao Paulo Uluslararası Fuarı, Peru olmak üzere Amerika'daki işlerime yoğunlaşmak isteyerek, ülkeme döviz kazandıracağım için bana zaman tanınmasını ve böylece YAPAY DÂVÂYI Yargıtay yada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi makamlarına taşımadan, Sayın Yargıç nezdinde BERAAT olarak lehime dönüştürmek istiyorum. İzin veriniz...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ