13 Haziran 2015 Cumartesi

Mustafa Demirkanlı'nın vekili Av. Reyhan Kayışlı hukuksuz davranıyor!...

T.C.
İSTANBUL
NÖBETÇİ İCRA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: İSTANBUL 37. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2015/15121 Esas


KONU: Reyhan Kayışlı'nın hukuksuz ve ilâmsız takibine itiraz etmek...

Tarafı bulunduğumuz İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/167 Esas, 2015/132 Karar Sayılı dosyanın gerekçeli kararı tebliğ ve tebellüğ edilmeden Av. Reyhan Kayışlı yine hukuka, yine ilâm anlayışına aykırı davranıp hakkımda icra tâkibi başlatmış. Onun eylemini, adalete, hakka, hukuka, kanuna ve mevzuata aykırı buluyorum... Maddî ve manevî dâvâ açma haklarımız saklı kalmak üzere, yüce makamınıza itiraz ediyorum... Ayrıca sunduğum "YARGITAY TEMYİZ BELGESİ"NDE görüldüğü gibi "KONU: İcranın ertelenmesi istemli temyiz dilekçesi..."dir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15 Haziran 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ