20 Mayıs 2015 Çarşamba

Mustafa Şükrü Demirkanlı ve Avukat Reyhan Kayışlı hukuk tanımıyorlar!

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU'NA


SORUŞTURMA NO: 2015/52666

Bana tebliğ edilen "erişimin engellenmesi kararı"nı 20 Şubat 2015 tarihinde tebellüğ ettim! O tarihten önceki yayınların "suç içerdiğini" bildiğimi varsayarak, "SOYUT BİR SUÇ DUYURUSUNDA" bulunan Mustafa Şükrü Demirkanlı ve onun vekili Avukat Reyhan Kayışlı, Sayın Cumhuriyet Basın Savcısı Umut Tepe'nin şahsında adaleti kandırmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle kendilerinden dâvâcı ve şikâyetçiyim...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 21 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ