20 Mayıs 2015 Çarşamba

Bizi burjuva hukukuna yargılatanlara, biz devrimci hukuk dersi veriyoruz!

T.C.
İSTANBUL
3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/2078 D. İş


KONU: İnternet erişimi engellenmesinin talebinin reddine itiraz etme...

T.C. İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği Yargıcı, kişilik haklarımı ihlâl eden talebimi reddetti. Kişilik hakkıma, yanlış algı oluşmasına katkı sunan bu talebimin reddedilmesi, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. İnternet erişimi engellenmesinin sağlanmasını arzu ediyorum. Entelektüel içerik nedeniyle BİLİRKİŞİ RAPORU gereksinmektedir!...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 21 Mayıs 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ