19 Mayıs 2015 Salı

İstanbul Adalet Sarayı'nın gölgesi ağaca, ağacın gölgesi bana vuruyor!...

Evrensel sarsılmaz bir kuraldır; hak verilmez alınır. İnsan bir şeyi gerçek anlamda elde etmek isterse, o şeye ne kadar emek harcarsa o şey o kadar onun olur. Tek tek ağaçla uğraşmayı meslek edinmeyecek kadar üşengeç insanların kendilerine en yakın duran siyasal parti yada kitle örgütlerine kapılanıp, kendi olmak yerine başkası olmaya teşne hâli karşıtını buyruk gibi kanıksamış olsak bile, işimiz sanat ise, mutlaka biricik olunmalıdır... Biricik olunup olunmayacağının en yalın saptamasına da şiir yazmaktan geçebiliriz!... Eğer bir şâirin şiiri, birçok şâirin şiiriyle aynıysa, o şâir şâir olamamış ve yazdığı şiir de şiir olamamış demektir!... Kendini şâir, yazar sanan o kadar çok düş yolcusu var ki, "düşle gerçeği ayırmak için estetik bilincine sahip olmak" gerekir. Bu da öyle kolay bir iş değildir... Dikkat...

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz