26 Mayıs 2015 Salı

LİNÇÇİ Ömer Faruk Kurhan ve Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar yine yitirecek!...

T.C.
İSTANBUL
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI NO: 2015/56 Esas


KONU: Dâvânın reddi...

Başta, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 2014/11696 Sayılı Dosya hakkında verdiği 7 Nisan 2015 tarihli 2015/4333 Karar No'lu BOZMA kararı olmak üzere, "benim hakkımda" düzenlenmiş "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" resmî belgeleri incelenerek, üzerime atılı ciddî suçlamaların adalete, hakka, hukuka, kanuna, önemli Yargıtay kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğu saptanarak, bu hukuksuz ve yapay dâvânın reddine karar verilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 26 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ