19 Mayıs 2015 Salı

"Tiyatro sadece tiyatro değildir!" değil, hattâ tiyatro tiyatro BİLE değildir...

Sanat, "amaç değil araç" olduğuna göre, tiyatronun bir "sanat olduğunu bildiğimiz" için tiyatro araçtır. Tiyatro bir amaç olmaktan önce, bir amaç olmaktan öte bir araçsa, bu araç kendisi olmaktan önce ve öte "bir başka şeyse", tiyatro tiyatro değildir. "Futbol sadece futbol değildir!"den ödünç alınıp, tiyatroya aktarılırken, üzerinde pek düşünülmemiş olan; "Tiyatro sadece tiyatro değildir!" sloganını, zamanla irdelemeye devam edeceğiz!

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz