26 Mayıs 2015 Salı

ABD, Almanya ve Kanada yolcusu Hilmi Bulunmaz bu duruşmada yok!...

T.C.
İSTANBUL
35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NADOSYA NO: 2015/17 Esas


KONU: Mâzeret

ABD, Almanya, Kanada yolculuğum nedeniyle duruşmada olmayacağım!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 26 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ