26 Mayıs 2015 Salı

ABD, Almanya ve Kanada yolcusu Hilmi Bulunmaz bu duruşmada yok!...

T.C.
İSTANBUL
6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


SAYI NO: 2012/418 Esas


KONU: Mâzeret

ABD, Almanya, Kanada yolculuğum nedeniyle duruşmada olmayacağım!

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 26 Mayıs 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ