8 Nisan 2015 Çarşamba

Bulunmaz'ı LİNÇ etmek için uğraşanlar "Nasıl yırtarız?" diye yırtınıyorlar!

YARGITAY İLGİLİ DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
11. İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


ESAS NO: 2015/305
KARAR NO: 2015/206
İCRA NO: 8-2015/4361
Tehir-î icrâ taleplidir...


KONU: Yerel mahkemenin verdiği öznel "REDDİNE" kararına itiraz...

Karşımda salt İsmail Can Törtop yok. Bana karşı "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" düzenleyebilen 1101 şahıs var ve bu durum UYAP üzerinden ("Hüseyin Hilmi Bulunmaz" diye yazılarak) araştırılmalı. 100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla boğuşmak zorunda kaldığım için artık dayanamayıp, T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığı'ndan istekte bulunarak işbu dairenin Dosya No: 2014/11696 dâvâ için duruşmalı temyiz isteyip 7 Nisan 2015 günü Ankara'ya giderek LİNÇ KAMPANYASI sürecini iyice anlattım. Sayın Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanı ve tüm üyeler beni dikkatle dinleyip sağlıklı bir duruşma yürüttüler. Bu nedenle numarasını sunduğum dosyanın da istenerek ona görü hüküm kurulmasını arzu ediyorum. Bunun yanı sıra, birkaç madde hâlinde "LİNÇ KAMPANYALARI" sürecine dikkat çekmek istiyorum.

100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyasıyla "boğulmak istendiğim" muhakeme sürecinde, dört maddeden oluşan şu önerilerde bulunmama karşın, bu öneriler üç mahkeme tarafından "olur" gördü. Bu doğrultuda yazılan üç BİLİRKİŞİ RAPORU içeriğinin tümünde de benim lehime karar verilmiştir. Sayın Yargıtay'a da bu öneri maddelerini sıralıyorum:

1 - 7 Mart 2008 tarihli BİRİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2008/03/bir-iftirann-bataklk-anatomisi.html

2 - 29 Nisan 2009 tarihli İKİNCİ ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2009/04/yalan-makinesi-ve-kufurbaz-mustafa.html

3 - 29 Aralık 2009 tarihli ÜÇÜNCÜ HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI
http://tiyatroyun.blogspot.com.tr/2010/03/hilmi-bulunmaz-yarglanyor.html

4 - LİNÇ KAMPANYALARI incelenip, BİLİRKİŞİ RAPORU yazılmalıdır.

Olasıysa, bu dâvâ dosyası için de BİLİRKİŞİ RAPORU yazdırılmalıdır.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Not: Mahkemenin kararında adı geçen Av. Merve Yüce'yi tanımıyorum!

EK: Dâvâ dosyamıza ciddî katkı sunabilecek bâzı adliye resmî belgeleri.