8 Nisan 2015 Çarşamba

Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'ın (da) tiyatroculuk yaptığı üniversite işte budur!

T.C.
İSTANBUL
38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/179 Esas


KONU: Dâvânın reddi yada BERAAT yada kovuşturmanın ertelenmesi

Mahkemenizde görülmekte olan elinizdeki dâvâ "iki kişi arasında geçen basit bir dâvâ" olmadığı gibi, ideolojik perspektifi bulunan bir dâvâdır... Bu dâvâ tekil olarak değil, "ENTELEKTÜEL VE HUKUKSAL LİNÇ KAMPANYASI" içeriğiyle ilgili, 100'ü aşkın soruşturma - kovuşturma dosyalarına dayandırılmak zorunluluğunu dayatan bir dâvâdır. Şöyle ki:

Benim hakkımda ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI düzenlendi ve kampanyanın başını Boğaziçi Üniversitesi çevresi çekti. Peki, neden? Ekte sunduğum "Boğaziçi Üniversitesi Tarihçesi"ni incelediğiniz zaman görülecektir ki EMPERYALİST amaçlarla kurulan bu üniversite zamanın Sadrazam'ı (Başbakan'ı) küçük düşürülüp, onun elindeki mülkü, Üçüncü Napolyon'a zorla aldırılarak gerçekleştirilmiştir... Sayın Yargıç sadece bu konunun üzerine gitmiş olsa bile, karşımdaki kampanya üyelerine neden "Shakespeare Çocuğu" dediğim kendiliğinden ortaya çıkabilecektir... Çünkü, William Shakespeare, hiçbir oyun yazmamasına ve başkalarının oyunlarını çalmasına karşın, "dünyanın en büyük tiyatro yazarı" olarak nitelenmektedir. Bu anlamsız nitelemenin arkasında, Amerikan / İngiliz emperyalist kültürü vardır... Ben, "ölmüş gitmiş" Sadrazam Ahmet Vefik Paşa'nın kişisel çıkarını korumak değil, "ülkemizin toplumsal çıkarlarını savunmak" için SANAT yaptığım gibi, benim değerlerime saldıran 1101 LİNÇÇİ kişiye karşı ellerim kollarım bağlı bekleyemem. Verdiğim haklı mücadelede "Türkiye Adalet Anlayışı"nı da yanımda görmek isterim. Bu nedenle dâvânın REDDİNE yada BERAATİME KARAR verilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 9 Nisan 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


EK: Dâvâ dosyamıza ciddî katkı sunabilecek bâzı adliye resmî belgeleri.