3 Nisan 2015 Cuma

Ancak, Mustafa Şükrü Demirkanlı duruşuna sahip olan böyle yazı yazar!

Yemek için, emek gerekir!... Dünya görüşümüz ne olursa olsun, öncelikle bu sözün elmas değerindeki gücüne katlanmak zorundayız... Alnında ter, elinde nasır olmayan, hiçbir şey başaramayarak, her konuda iflâs eder!...

Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz

***

Ayrıca bakınız:


Mustafa Şükrü Demirkanlı, dergi altından Erhan gösterdi: Reklâm gerek!

Erhan Yazıcıoğlu, verdiğim vergileri Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'ne verme!


İflâs eden Tiyatro... Tiyatro... Dergisi yönetmeni "Erhan Abi"sini seviyor!