30 Mart 2015 Pazartesi

Duygu Dalyanoğlu ile Av. Eyyüp Fırat Kuyurtar'a hukuk dersi veriyoruz...

T.C.
İSTANBUL
71. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2014/375 Esas


KONU: Dâvânın reddi yada BERAAT yada Kovuşturmanın Ertelenmesi

Mahkeme kararları, bilirkişi raporlarından anlaşılacağı gibi, HUKUKA AYKIRI hazırlanmış iddianame nedeniyle yargılanıyorum. Bu nedenle;

1 - Dâvânın reddedilmesi,
2 - BERAAT ettirilmem,
3 - Kovuşturmanın ertelenmesi,

kararlarından biri verilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 31 Mart 2015


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ