11 Mart 2015 Çarşamba

Bahtiyar Engin, Kaan Erkam, Mustafa Şükrü Demirkanlı için belgelemek!

T.C.
İSTANBUL
2. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ'NE


DEĞİŞİK İŞ NO: 2015/187 D. İşKONU: Şikâyetçi olacağım Bahtiyar Engin, Kaan Erkam, Mustafa Şükrü Demirkanlı adlı şahıslarla ilgili dosyanızın fotokopi çıktısı edinme isteği.


Sunduğum "T.C. İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA" dilekçesinde görüldüğü gibi adlarını sıraladığım şahıslara karşı "KAMU HUKUKU DÂVÂSI" açacağım. İşbu nedenle "DEĞİŞİK İŞ NO"sunu belirttiğim dosyanızın içeriğinin fotokopi çıktılarını edinmek istiyorum...


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim... 12 Mart 2015HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ