29 Mart 2010 Pazartesi

Bulunmaz, LİNÇÇİ Ömer Faruk Kurhan'ın şikâyeti üzerine yargılanıyor!

Oyun'un notu: "İDDİANAME" metnindeki bâriz yazım yanlışlarını biz düzeltip, bazı yerleri "maymungötürengi" ile biz belirginleştirdik!

***


Sanatçı Hilmi Bulunmaz, "ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI" 

ana sponsorlarından Ömer Faruk Kurhan'ın eleştiriyi hakaret sanarak yaptığı şikâyet üzerine yargılanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Sayın Nurten Altınok'un hazırladığı iddianame sonucu yargılanmaya başlanan Hilmi Bulunmaz, yarın (30 Mart 2010) saat 10.00'da İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Sayın Metin Çelik'in karşısına çıkacak. Bulunmaz, duruşmayı devrimcileştirecek!

Hilmi Bulunmaz'ın haksız yere yargılanmasını başlatan çok özensiz hazırlanmış iddianameyi okurlarımızın dikkatine sunuyoruz. (HB)


***

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU

Soruşturma No: 2009/69051

Büro No: 2009/1568
Esas No: 2009/25380
İddianame No: 2009/5182


İDDİANAME

İSTANBUL SULH CEZA MAHKEMESİ'ne

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: ÖMER FARUK KURHAN
VEKİLİ: Av. UĞUR DEMİRCİ
ŞÜPHELİ: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ, MEHMET CEMALETTİN Oğlu NEBAHAT'den olma, 10/07/1955 doğumlu, ili, FATİH ilçesi, KEÇECİ KARABAŞ köy/mahallesi, 43 cilt, 135 aile sıra no, 18 sıra no'da kayıtlı Ali Baba Türbe Sk. Onur Han N: 13/8-9 Çemberlitaş Eminönü/ İSTANBUL ikamet

SUÇ: İnternet yolu ile Hakaret

SUÇ TARİHİ VE YERİ: 29.06.2009/İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 125/1-4,53 md.

DELİLLER: İnternet çıktıları, video görüntülerini içeren CD, nüfus, adli sicil kaydı, şüphelinin savunması.


Soruşturma Evrakı İncelendi:


Müşteki Ömer Faruk Kurhan vekili tarafından verilen 18.12.2009 havale tarihli şikâyet dilekçesinde, müştekinin 1992 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde Tiyatro Yönetmenliği yapmış, çeşitli oyunlar sergilemiş, hâlen Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nda sanat yönetmenliği yapan, tiyatro konusunda yazdığı kitabı ve yayınlanmış pek çok yazısı bulunan bir sanatçı olduğu, şüpheli Hilmi Bulunmaz'ın http://vimeo.com/5361122 İnternet adresinde "Sosyalist Sanatçı Hilmi Bulunmaz ile işçi Mehmet Şahin, Bulunmaz Tiyatro vs. konuşuyoruz! (HB)" adlı video kaydında müştekinin onur ve şeref ve saygınlığını rencide edici ve aşağılayıcı sözler sarf ederek hakaret suçunu işlediği ileri sürülmüştür.


Şüpheli Hüseyin Hilmi Bulunmaz, uzun yıllardır tiyatro sanatçılığı yaptığını, müştekiyle birlikte bazı kişilerin, kendisinin ifade özgürlüğünü, tiyatro yapmasını engellemeye yönelik "LİNÇ KAMPANYALARI"ndan sonra, tepki olarak hazırlayıp paylaşıma sunduğu videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Eski Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya'nın müşteki ile ilgili saptamalarına katıldığını, müştekinin, tüm tiyatrocuları haksız olarak eleştirdiği için, imgesel olarak kızarması gerektiğini ifade edip, eleştiride bulunduğunu ileri sürerek, İnternet ortamında yer alan videonun hazırlanmasına neden olduğunu belirttiği yazı örneklerini sunmuştur.


Şikâyet dilekçesi ekinde bulunan CD tarafımızdan izlenmiş; Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin, Kültür Bakanlığı'ndan yardım almasına karşın, tarihi geçmiş programları bile duyurduğunu, çanak yaladığını belirtip, yayın politikası ve dergide yer alan yazıları eleştirirken, Orhan Alkaya'ya atfen, müştekiyi yalancılıkla suçladığı, kendisiyle birlikte, haklarında "LİNÇ KAMPANYASI" başlatılan Coşkun Büktel'in bir yazısına değinip, yaptıkları telefon konuşmalarından bahsettiği, müşteki hakkında ("Maymunla orantıladığımız zaman maymunun sadece .ötü kırmızıdır. Ömer Faruk Kurhan'ın her yeri kırmızı, Ömer Faruk Kurhan artık kızaramayacak kadar çok kızarmış, her tarafı kızarmış, böyle karides gibi olmuş, haşlanmış karides gibi olmuş... Şempanzelerin ya da maymunların .ötü kırmızıdır, Ömer Faruk Kurhan'ın her yeri kırmızıdır.") dediği, kişilik haklarını rencide edecek, şeref, onur ve saygınlığına saldırı oluşturacak nitelemede bulunduğu, İnternet ortamında herkesin görebileceği şekilde yayınlamak suretiyle suçun alenen işlendiği anlaşılmıştır.


Müştekinin yazılarına cevap verdiği yolundaki savunması, eleştiri hakkının sınırlarının aşılıp aşılmadığı, hakaretin haksız bir fiile tepki olarak ve karşılıklı işlenip işlenmediğinin TCK. 129/1-3. Maddesi'nin takbikinin takdiri mahkemesine ait olmak üzere, şüphelinin yargılanmasının yapılarak, eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 29.12.2009


NURTEN ALTINOK 22971

Cumhuriyet Savcısı