25 Ocak 2008 Cuma

GÜNEY SUSMUYOR!

“Susmuyoruz…”


Basına, Kamuoyuna ve okurlarımıza;

Muhalif, devrimci, demokrat yayın organları susturulmaya çalışılıyor. Onlarca kez 301. maddeden yargılanan, yayını durdurulan, kapatma, para ve hapis cezalarına çarptırılan muhalif basın bu kez de dağıtım tekeli tarafından engellenmeye çalışılıyor.

Doğan medya tekelinin, dergi, gazete vb. yayınların dağıtımında tekel konumunda olan şirketi Doğan Dağıtım A.Ş. 2008’den itibaren yeni bir uygulamaya geçtiğini, dağıtım bedelini sabit olarak artık dağıtım öncesi istediğini açıkladı. Bununla birlikte dağıtım bedelini çok fazla artırmakla kalmadı buna bir de bayii satış bedeli yanında yüksek iade bedelini ekledi. Bu uygulamayla dağıtıma verdiğimiz dergimiz için ödememiz gereken dağıtım masrafı satıştan aldığımız parayı geçmektedir. Bu da dergimizi dağıtıma vermemizi imkânsız kılıyor.

Bu yeni uygulama, arkasında tekellerin, holdinglerin olmadığı gazete ve dergilerin dağıtımını imkânsızlaştırıyor. Uygulama açıkça maddi imkânları ve satışı düşük olan muhalif basın-yayın organlarının dağıtımını engellemeye yöneliktir. Uygulama fiilen sansürdür, devletin yıllardır yapmak istediğinin medya tekelleri tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır.

Yıllardır yayın yaşamına devam eden Güney Kültür Sanat Edebiyat Dergisi 43. sayısına ulaşırken, onlarca davadan, para cezasından yılmamış, kültür-sanat cephesinde mücadelesine devam etmiştir. Ne devletin şimdiye kadarki baskıları, ne de dağıtım tekelinin şimdiki engellemeleri bizi bu kez de durduramayacaktır.

Güney Dergisi, basım aşamasında olan 43. sayısından itibaren dağıtım tekelinin dağıtımında olmayacak. Artık dergimizi kendi imkânlarımız ve okurlarımızdan aldığımız destekle dağıtacağız.

Bu yüzden okurlarımızı dergimize abone olmaya, abone bulmaya, dergimizin dağıtımına katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Her okurumuz internet sitemizde bulunan talep formunu kullanarak abone olur ve aynı zamanda bir dağıtımcı olarak katkıda bulunursa bu engeli kolayca aşabiliriz.

Biz, arkamızda holdinglerin, tekellerin değil işçi ve emekçilerin, aydınların olduğunun farkındayız. Bu engellemeler ne ilktir, ne de son olacaktır. Bu bilinçle yolumuza devam edeceğiz, susmayacağız. Yılmaz Güney’le başlayan yayın hayatı boyunca bir bütün olarak Güney Dergisi, yazarları ve okurları, yeni bir dünyayı kurmaya niyetli olan tüm insanlar ile birlikte daha karanlık günler de gördüler.

Hep birlikte bu sorunu da aşacağımıza inanıyoruz.

GÜNEY KÜLTÜR-SANAT-EDEBİYAT DERGİSİ

www.guneydergisi.com
mail@guneydergisi.com