26 Ocak 2008 Cumartesi

Bernarda Alba'nın Evi

Kazım Şimşek
27 Ocak 2008


Bernarda Alba’nın Evi, Federico Garcia Lorca’nın yazdığı son oyundur. Hale Toledo tarafından çevirisi yapılan bu eser "Toplu Oyunları 1 / Kanlı Düğün / Yerma / Bernarda Alba'nın Evi" adıyla Mitos-Boyut yayınlarınca yayımlandı.

Oyunda on dört kadın karakter ve dört kişilik kadınlar grubu var. Oyun tek perdelik. Oyunun dili sade, okunması kolay.

Oyun bir İspanyol köyündeki "Alba Bernarda" adlı kadının evinde geçmektedir. İkinci kocası yeni ölmüştür. Cenaze dönüşüyle oyun başlar. Evde yaşlı annesi, hizmetçisi ve sırdaşı Poncia ve beş kızı ile oturmaktadır. Evini dış dünyaya kapatır, sekiz yıllık yas ilan eder. Aileyi despotça yönetir. Ev sanki ev değil, manastırdır. Baskı altındaki kızlar büyük sorunlar yaşar.

Tüm kahramanları kadın olan oyun; beş kız kardeş arasında töreye karşı gelmek isteyen en küçük kız Adelia'nın trajik hikayesini üzerine kurulmuştur.

Bir İspanyol köyünde yaşanan buna benzer durumların, bugün bile ülkemizde yaşanması, üzerinde durulması gereken bir konudur. Salt bu nedenle bile oyunu okumakta yarar var.

Federico Garcia Lorca, bir İspanyol şair ve oyun yazarıdır. 1898-1936 yılları arasında yaşamıştır. Eserlerinde köylü İspanyol kadınlarının üzerindeki töre baskısını dile getirmiştir. Onun için kadın sembolü Meryem Ana tasviriyle özdeşleşmiştir. Kadın bir bereket, doğurganlık ve sevgi sembolüdür. Erkek ise savaş, çatışma sembolüdür. “Bernarda Alba’nın Evi”, Lorca’nın son oyunudur.