20 Nisan 2018 Cuma

ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI lideri; Gülhan Avşar Demirkanlı'dır!

T.C.
İSTANBUL
10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2017/412 Esas


KONU: Bilirkişi raporuna itirâz ve bilirkişi raporunu benimseme...

1 - Aleyhteki durumu kabûl etmiyor ve lehteki durumu kabûl ediyoruz.

2 - Ben Hüseyin Hilmi Bulunmaz, oğlum Mehmet Cemalettin Bulunmaz, kurucusu olmama karşın, Gülhan Avşar Demirkanlı'nın Nisan 2009'dan günümüze karşın bana karşı düzenlemiş bulunduğu ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI ve bunun derinindeki SANATSAL MOBBİNG uygulaması sonucunda tırnaklarımın parmaklarımdan paslı kerpetenle sökülüyormuş gibi ayrılmak zorunda kalmakla birlikte âilemin parçalanmasına neden olan şirketim Bulunmaz Kuyumculuk, Yayıncılık, Gösteri Sanatları Sanayi ve Ticâret Limited Şirketi BÜYÜK bir YALAN ile karşı karşıyayız. BÜYÜK YALAN nedeniyle kendimizi savunma gereksinimi duymadık. Gülhan Avşar Demirkanlı ve onun YALAN söyleme alışkanlığındaki avukatı yargıçları her nasılsa kende kirli yöntemleriyle kandırdıklarına çok tanık olduğumuz için, SAVUNMA YAPMA gereği duymadık, duymuyoruz, duymacağız. Bunu yazmamım tek nedeni: Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde evrensel hukuk kavramı, kuralı, kuramı, kurumu bağlamında kendimizi savunup, gerekirse yargı sistemini MAHKÛM ettirme en doğal hakkımızı kullanma isteğimizdir.

3 - Örgütçü Gülhan Avşar Demirkanlı ve onun emriyle hareket eden 1101 kişilik örgütün bana karşı düzenlediği HUKUKÎ LİNÇ KAMPANYASI sürecini UYAP ortamında inceleyiniz. Buna gereksinim duyarsanız, size bütün örgüt üyelerinin neden olduğu 200 dosyayı ivedilikle sunabiliriz.

Gereğinin yapılmasını makamınıza saygılarımla arz ederim. 20.04.2018


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ