5 Şubat 2018 Pazartesi

Beni yok etmek için Demirkanlı'yı kullanan EMEP, ÖDP, TKP, VP "suçlu"!

T.C.
İSTANBUL
5. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NADOSYA NO: 2017/256 Tâlîmat...


KONU: Dâvânın reddi...

1 - Dâvâ yalana dayalı ve mükerrerdir. Adliye, kişi tarafından yönlendirilmiştir.

2 - Mustafa Şükrü Demirkanlı, kendisine "YALANCI" dedim diye dâvâ açtırdı. İstanbul 71. Asliye Cezâ Mahkemesi  "BERAAT" kararı verdi.

3 - Demirkanlı; İsmail Can Törtop, Levent Çağlayan vb. adlarına sahte dâvâlar başlattı. Durum anlaşılınca lehime kararlar verildi.

4 - Demirkanlı gücünü dört siyâsî partiden (EMEP, ÖDP, TKP, VP) alıyor.

Gereğinin yapılmasını saygılarıma arz ve talep ederim... 5 Şubat 2018


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ