19 Şubat 2018 Pazartesi

ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI yapan EMEP, ÖDP, TKP, VP batar!

T.C.
İSTANBUL
8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA

DOSYA NO: 2017/533 Esas

KONU: Dâvânın reddi...

1 - Dâvâcı; bana karşı ENTELEKTÜEL LİNÇ KAMPANYASI düzenleyen 1101 kişinin, onlarca kuruluşun ve kurumun, onların onlarca avukatının ve bütün bunlara lojistik, ideolojik, politik olarak yardım ve yataklık eden dört siyâsî partinin (EMEP, ÖDP, TKP, VP)* illegal birlikteliğinin önemli bir lideridir. Dâvâlı beni birebir olarak tanımak zorunda değildir. Ona partiler görev vermiştir ve o da görevini yerine getirmek için, hiçbir doğal gereksinim yokken, beni (KENDİ ADINA da) defâlarca savcılığa şikâyet etmiş, defâlarca tazmînat dâvâları açmış, neyse ki, sayın savcıların ve sayın Yargıtay'ın hukukun üstünlüğü yönünde verdikleri kararlar sonucunda lehime olarak "TÂKİPSİZLİK" ve "BOZMA" kararları verilmiştir. Ben dünyâ çapında tanınan ve birçok sanatı (resim sanatı, şiir sanatı, tiyatro sanatı vb.) aynı ânda ve bir arada yapma yeteneği bulunan biriyim. Bundan da önemlisi olaylara "bilimsel ve estetik düzeyde" bakıp, Kültür Bakanlığı'nın kasasına soymaya çalışan biri değilim. Dâvâcı, tüm yirmi beş yıl Kültür Bakanlığı'nın "kasasını soyan" Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin bana karşı (dâvâcı hukuk dışılığıyla) açtırdığı 200 adliye dosyasının gücüne güvenerek; avukatları, polisleri, savcıları, yargıçları yönlendirme çabası içine girmiştir, girmektedir, girecektir. Adana'dan İstanbul'a, İstanbul'dan İzmir'e geçiş nedenleri de buna dayanmaktadır. Bunu kanıtlamam için istihbârat gücüne sahip değilim. Bu devletin görevidir. Dâvâcı (örnekse) bana karşı HAKÂRET içeren tweet'ler atmıştır ve ne zaman ki, savcılığa şikâyet ettimse, o zaman o HAKÂRET içerikli tweet'leri silmek zorunda kalmıştır. Sayın 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dâvâ kânûnî değil; ideolojik ve politiktir. Tıpkı daha önceki dâvâlar gibi Yargıtay'da "BOZMA" kararı verilecektir. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

2 - Dâvâcının yazdığı bu (ikinci) madde tamamıyla YALAN söyleme isteğiyle, "SOYUT OLARAK", hiçbir belgeye dayandırılamayacak gerçeklikte ve (EMEP, ÖDP, TKP, VP) emriyle hazırlanmıştır. Yanıt vermek bile istemiyorum. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

3 - Dâvâcının içinde kendi adının bulunduğu tweet'leri kanıtlaması (BELKİ) olasıdır. Dâvâcının içinde kendi adının bulunduğu tweet'lerin sâhte yada "kopyala - değiştir - yapıştır" olasılığına karşı "BİLİRKİŞİ RAPORU" yazılmalıdır. Bunun dışında ve içinde kendi adının "ASLA BULUNMADIĞI, BULUNMUYOR OLDUĞU, BULUNAMAYACAĞI" ve tamamıyla "PARTİLER İLLEGAL PLATFORMU" (EMEP, ÖDP, TKP, VP) emriyle hazırlatılmış tweet'lerin hiçbirini kabûl etmediğim gibi, bu tweet'lerin içinde kendi adının olmadan adliyeyi gereksiz yere meşgûl etmesi ve Sayın Yargıçlık Kurumunu anlamsız yere uğraştırdığı saptığında ve mevzûât elverdiğinde "KARŞI DÂVÂCI" olarak duruşmalara katılmak istiyorum. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

4 - Dâvâcının "PARTİLER İLLEGAL PLATFORMA" emriyle yazdığı bu (dördüncü) madde de tamamıyla YALAN içermektedir. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

5 - 53. Asliye Cezâ Mahkemesi Yargıcı, kendisi de "MÜKERRER DOSYA" olduğunu yüzüme karşı söyleme cesâretini gösterip; "KADIN DAYANIŞMASI" gibi soyut bir söylemle, bana "KÂNÛNA AYKIRI" cezâ vermiştir. Ülkemi emperyalist AİHM kurumunda "rezil etmemek" için "sustum" ve bunu çok üzüyor. Mevzûât elverirse, Yargıç Fatma Şeker de dâvâ dosyasında kânûn dışılığı bağlamında dile getirilmelidir. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

6 - 53. Asliye Cezâ Mahkemesi hükmü İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi dosyasına dayanmaktadır ve bu dosya Yargıtay tarafından "BOZMA" ve "YOK HÜKMÜNDE" sayılma yönünde hükme bağlanmıştır. Sayın Yargıç, bu durumu göz önünde bulundurup; "RET" yönünde karar veriniz!

HÛKÛKÎ NEDENLER: TMK, BK, HMK, vs. ve ilgili yasa ve mevzûât...
(Şimdilik dosyayı şişirmemek için birkaç kanıt dosyaya eklenmiştir. Sayın Yargıç'ın istemi yönünde binlerce sayfa kanıt sunulabilecektir.)

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1 - DÂVÂNIN REDDİNE
2 - Mevzûât elveriyorsa, 50.000,00 TL'li mânevî tazmînat dâvâsının bu dâvâ içeriğine eklenmesine
3 - Dâvâcının (mevzûât elverip de dâvâ açılırsa) sosyal ve ekonomik durumunun saptanmasına karar verilmelidir.
  Gereğinin yapılmasını saygılarımla makâmınıza arz talep ederim. 19.02.2018

HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ

*Emek Partisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi.