15 Aralık 2016 Perşembe

Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü!...

T.C.
BURSA
3. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

TÂLİMAT NO: 2016/198 Tâlimat
DURUŞMA TARİHİ: 17/06/2016 
CELSE NO: 1.

HÂKİM: HALUK SONUZUN 36128
KÂTİP: SONGÜL KAHVECİ 104186

Belirli gün ve saatte 1. celse açıldı. Açık yargılamaya başlandı.

Katılan NURHAN TEKEREK geldiklire görüldü.

Katılan huzura alındı. Hüviyet tespitine geçildi.

KATILAN: NURHAN TEKEREK, Orhan kızı 20/10/1959 Adana doğumlu. İş adresi: Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı 0542 293 83 06

Katılana iddianâme ve ekleri okundu. Cezâ Muhakemesi Kanunu'nun 234. Maddesi gereğince yasal hakları hatırlatıldı.

Soruldu: "Yasal haklarımı anladım. Barodan vekil istemiyorum. Haklarımı bizzat kendim kullanacağım." dedi.

KATILAN BEYÂNINDA:

"Sanık (Hüseyin Hilmi Bulunmaz), 2008 yılından beri İnternet üzerinden bana HAKÂRET etmekte; eserlerimi küçültücü paylaşımlarda bulunmaktaydı. Bu nedenle şikâyetçi olmuştum. Şikâyetim devam etmektedir. Sanığın (Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ın) cezâlandırılmasını talep ederim. Sanığı (Hüseyin Hilmi Bulunmaz'ı) tanımadığım hâlde, her nedense bana ve çalışma arkadaşlarıma yönelik olarak, saplantı hâline getirdiği benzer davranışları hâlen devam etmektedir. Bundan sonra da devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

Hazırlık ifâdesi olmadığından okunamadı.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Buraca işi biten tâlimatın İKMÂLEN mahallî mahkemesine iadesine karar verildi. 17.06.2016

Kâtip 104186                                                                                    Hâkim 36128
 e-imzâ                                                                                                           e-imzâ