29 Haziran 2016 Çarşamba

İstanbul 69. Asliye Cezâ Mahkemesi Yargıcı, hukuka aykırı karar veriyor!

T.C.
YARGITAY 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
YARGITAY İLGİLİ CEZÂ DÂİRESİNE 
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
69. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/335 Esas


KONU: Temyiz… (İcrânın ertelenmesi ve Yargıtay'da duruşma istemli.)

Bu dâvâ hukuka aykırı sonuçlandığı, nesnel yargılama yapılmadığı için hem usûl yönünden ve hem de esas yönünden bozulmalıdır. Karar verildiği 4. duruşmada ara verilip, dışarı çıkmamız istendiğinde, saat 11:43'tü ve saat 11:45'te İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir duruşmam başlayacaktı. Sayın Yargıçtan izin isteyip duruşmama giderken Sayın Yargıç bir uyarıda bulundu: "Yasa yollarına başvurabilmeniz için, hemen kararı almalısınız!" Buna bir anlam verememekle birlikte, "peşin hüküm" kavramını içselleştirmeye başladım. Bırakınız hepsini bir yana, duruşma tutanağındaki şu bölümden haberim olamadı: "CMK.nun 231/6 maddesi kapsamında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının koşulları ve sonuçları anlatıldı, sanıktan soruldu: 'Hakkımda mahkumiyet kararı verilecek ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına bir itirazım yoktur' dedi…" Oysa suç işlemediğim için, sorulamayan soruya şu yanıtı verirdim: "Suç işlemedim ki, Cezâ Muhakemesi Kanunu'nun 231/6. Maddesi'ni kabûl edeyim." Sağlamasını yapmak için hakkımdaki dâvâlarda benzer yanıtlar verdiğimi görmeniz olasıdır... Duruşma tutanağını alarak sahibi bulunduğum Bulunmaz Tiyatro'ya geldiğimde, tutanağı okuyunca ülkemizdeki hukuk düzensizliğine bir kez daha tanık oldum... "Yargıtay'a gitme" hakkım tanındığı için şanslı sayılırım. Yargıtay aleyhime karar verirse, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi"ne aykırı yargılandığım için, istemeye istemeye "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi"ne gitmek zorunda kalabileceğim...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 29 Haziran 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Tel: 0532 642 88 57 Adres: Dosyada mevcût.