14 Haziran 2016 Salı

Sadrazam Ahmet Vefik Paşa'ya terbiyesizlik eden: Boğaziçi Üniversitesi!

T.C.
YARGITAY BAŞKANLIĞI
4. HUKUK DÂİRESİ DOSYA NO: 2015/6139 ESAS'A
GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2013 / 218 Esas - 2014 / 214 KararKONU: Beyân…


Avukat Eyyüp Fırat Kuyurtar'la aramızda herhangi bir kişisel sorunumuz olmadığı gibi, onun, bana karşı beslediği "hukuk ve yasa dışı husumet"e karşın Av. E. Fırat Kuyurtar'a karşı herhangi bir husumet beslemiyorum. Ekte sunmuş olduğum; somut belge, bilgi ve bulgu örneklerinden hemen anlaşılacağı gibi, benim, tarihsel ve toplumsal bir bağlamda; "Boğaziçi Üniversitesi ve benzeri emperyalist emeller"le inşa edilmeyi ve o bağlam sâyesinde, ülkemizin özgün ve özgür kültürüne verdiği çok kalıcı sorunları, yıkıcı etkileri çok önemsiyorum. 4 Şubat 1878 / 18 Nisan 1878, 1 Aralık 1882 / 3 Aralık 1882 tarihleri arasında tam iki kez Başvekillik, Sadrazamlık, Başbakanlık yapan değerli tiyatro adamı Ahmet Vefik Paşa'nın kişiliğindeki tiyatral saygım sonucu "Boğaziçi Üniversitesi" tarafından tarihsel ve toplumsal değerlerimizi erozyona uğratmak, ülke tiyatromuzun W. Shakespeare gibi bir tiyatro hırsızına teslim edilmek niyetiyle benim değerime "HAKARET" edildiği için, asla ve kesinlikle "HAKARET" içermeyen ve Anayasal, yasal sınırlar içerisinde kaldığımı kanıtlayan T.C. Yargıtay 4. Hukuk Dâiresi Esas No: 2014 / 11696 ve Karar No: 2015 / 4333 Sayılı Dosya içeriğinde de ve diğer somut belge, bilgi, bulgu örneklerinde görüleceği gibi özen göstererek "eleştiri hakkı sınırının dışına taşma"ya yeltenmediğim. Ülkemizin tarihsel ve toplumsal değerlerini, Ahmet Vefik Paşa'nın yüce savaşını, Napolyon gibi birine bile kafa tutmasının somutluğunu, yüce Yargıtay inisiyatifiyle felsefe, hukuk ve tiyatro tarihine nakşetmek istiyorum. Bundan herhangi bir kişisel çıkar asla gütmüyorum. Benim bu görüşlerime lütfen inanın!…


Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 13 Mayıs 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZTel: 0532 642 88 57 

Adres dosyada mevcût.