17 Mayıs 2016 Salı

Gülhan Demirkanlı yargıcı kandırıp HUKUK CİNÂYETİ işlemi başlatıyor!

T.C.
İSTANBUL
18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

SAYI: 2014/179 Esas

CELSE NO: 6
CELSE TARİHİ: 17/05/2016

HÂKİM: GÜL SULTAN ÇAKMAK TABEL 33932
KÂTİP: SAFİYE TAMAY DEMİRÖZ 187211

Belirli gün ve saatte celse açıldı.

Dâvâcı vekili Av. REYHAN KAYIŞLI ile dâvâlı HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ duruşmaya katıldı.

İstanbul kapatılan 35. Sulh Cezâ Mahkemesi dosyasının geldiği, ek kararın onandığı görüldü.

Dâvâlı asilin sunmuş olduğu dilekçeler okundu.

Dâvâcı vekili: "Dosyamız tamamlanmıştır. Kesinleşmiş cezâ dosyası mevcûttur. Dâvâmızın kabûlüne karar verilsin." dedi.

Dâvâlı asil: "Dâvâcı, öncelikle müşteki, sonra da müdâhil sıfasıyla avukatını, cumhuriyet savcısını, daha sonra da İstanbul 35. Sulh Cezâ Mahkemesi'nin hâkimini kandırmıştır. Böyle bir suç işlemedim. Bu bir 'HUKUK CİNÂYETİ'dir. Mahkemenizce, aleyhime karar verilirse, bunun da 'HUKUK CİNÂYETİ' olacağını savunacağım. Ben, dâvânın reddine karar verilmesini istiyorum." dedi.

Dosya incelendi. Açık yargılamaya son verildi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dâvânın kısmen kabûlü ile 5.000,00-TL mânevî tazmînatın olay tarihinden itibâren işleyecek yasal faiziyle birlikte dâvâlıdan alınarak, dâvâcıya verilmesine,

Fazlaya ilişkin talebin reddine,

Dâir dâvâcı vekili ile dâvâlı asilin yüzüne karşı, verilen kararın tebliğinden itibâren 15 gün içerisinde Yargıtay'da temyizi kâbil olmak üzere, verilen karar okundu. Usûlen anlatıldı. 17/05/2016  11:49:44

Kâtip 187211                                                                                    Hâkim 33932
e-imzâ                                                                                                   e-imzâ