26 Nisan 2016 Salı

Adım başı "YALAN" söyleyen Coşkun Büktel mahkemeden kurtulamaz...

T.C.
YARGITAY
İLGİLİ CEZÂ DÂİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

T.C.
İSTANBUL
70. ASLİYE CEZÂ MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


DOSYA NO: 2015/689 Esas


Konu: Beyân…

Kendisine "YALANCI" dedim diye, hakkımda HAKARET içerikli "KAMU DÂVÂSI" açtıran Coşkun Büktel, konuştuğu her sözünde, yazdığı her yazısında "YALAN" söylemeden yapamayan biridir. Sunduğum birkaç çok somut belgede görüleceği gibi Büktel, Orhan Alkaya hakkında da "YALAN" söylüyor. Dikkatinize sundum...

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim… 25 Nisan 2016


HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ


Tel: 0532 642 88 57
Adres dosyada mevcût.