24 Mart 2016 Perşembe

Bakalım Mustafa Şükrü Demirkanlı'yı bu kez hangi avukat savunacak?...

T.C.
İSTANBUL
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI'NA


Tedbir Talebimiz Vardır


DÂVÂCI: HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ
T.C. Kimlik No: 50482204038
ADRES: Ali Baba Türbe Sk. No: 13 / 8-9 Çemberlitaş - İstanbul
TELEFON: 0532 642 88 57 / 0212 513 47 32 - 33
E-POSTA: tiyatroyun@gmail.com

DÂVÂLI: MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI
T.C. Kimlik No: 37210675438
ADRES: Reha Yurdakul Sok. No: 28/1 Billur Ap. Şişli - İstanbul
TELEFON: 0212 216 75 20  / 0212 233 16 26 - 44
FAKS: 0212 233 16 07
E-POSTA: tiyatrodergisi@gmail.com

TAZMÎNÂT KONUSU: Manevî tazmînât talebinden ibârettir.

HARÇ DEĞERİ: 50.000,00 TL

OLAY: Resmî belgeler ve sonra sunacağım kanıt niteliğindeki belgeler...

DÂVÂLI MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI tarafından, kasten ve zincirleme bir mantıkla yapılan bu saldırı sonucunda benim uğradığım manevî zararı, tam olarak karşılaması asla ve kesinlikle mümkün olmasa da,  biraz olsun tazmîn etmek üzere, 50.000,00 TL manevî tazmînâtın DÂVÂLI MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI'dan tahsilinin isterim!

HUKUKÎ NEDENLER: M.K., B.K, HUMK., vs. ilgili tüm mevzuât.

HUKUKÎ DELİLLER: İstanbul 76. Asliye Cezâ Mahkemesi 2014/400 Esas Sayılı Dosya, Yargıtay İçtihatları vs. ilgili her türlü deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda izâh etmeye çalıştığım nedenle DÂVÂLI MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI'nın hazırlayarak ve İnternet'teki sitesinde erişime sunduğu yazıda, benim onur ve şerefimi rencide edici, aşağılayıcı ve hakaret dolu, çirkin sözler ihtivâ eden ilgili bu yazının; söz konusu saldırı nedenleriyle benim kişilik haklarım ihlâl edilerek manevi yönden zarar verildiğinden; 50.000,00 TL "manevi tazmînât"ın olay tarihinden başlayarak yasal faiziyle hesaplanarak DÂVÂLI MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI'dan tahsiline yargılama giderlerinin DÂVÂLI MUSTAFA ŞÜKRÜ DEMİRKANLI'dan tahmiline karar verilmelidir.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 24 Mart 2016


DÂVÂCI
HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ